پکیج یک ترابایتی VST   + هارد 1 ترابایت

پکیج یک ترابایتی VST + هارد ..

20%

999,000 تومان 1,250,000 تومان

NEUMANN

مقایسه کالا (0)


میکروفن Neumann  BCM 104

میکروفن Neumann BCM 104

آشنایی کوتاه با میکروفن Neumann BCM 104 :  neuman یا نویمن کمپانی موفق آلمانی است که میکروفن های با کیفیت و درجه ی یک را برای استفاده حرفه ای در استودیوها تولید میکند. میکروفن کاندنسر Neumann BCM 104 مدلی است با دیافراگم بزرگ ، که در بیشتراستودیوها طرفدار زیادی دارد.مدل Neumann BCM 104 صدا را بسیار صاف و شفاف میگیرد چرا که با الگوی قطبی کاردیوئید در محدوده ی وسیع فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز صدا را به بهترین نحو ضبط میکند . به..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن Neumann  KM 184 MATCH PAIR

میکروفن Neumann KM 184 MATCH PAIR

neuman یا نویمن کمپانی موفق آلمانی است که میکروفن های با کیفیت و درجه ی یک را برای استفاده حرفه ای در استودیوها تولید میکند. میکروفن کاندنسر Neumann  KM 184 MATCH PAIR مدلی است با دیافراگم بزرگ ، که در بیشتراستودیوها طرفدار زیادی دارد.مدل Neumann KM 184 MATCH PAIR صدا را بسیار صاف و شفاف میگیرد چرا که با الگوی قطبی کاردیوئید در محدوده ی وسیع فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز صدا را به بهترین نحو ضبط میکند . به همین علت این میکروفن جزو..

5,400,000 تومان قیمت بدون مالیات: 5,400,000 تومان

میکروفن Neumann  KM185 Pair

میکروفن Neumann KM185 Pair

neuman یا نویمن کمپانی موفق آلمانی است که میکروفن های با کیفیت و درجه ی یک را برای استفاده حرفه ای در استودیوها تولید میکند. میکروفن کاندنسر Neumann  KM185 Pair مدلی است با دیافراگم بزرگ ، که در بیشتراستودیوها طرفدار زیادی دارد.مدل Neumann KM185 Pairصدا را بسیار صاف و شفاف میگیرد چرا که با الگوی قطبی کاردیوئید در محدوده ی وسیع فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز صدا را به بهترین نحو ضبط میکند . به همین علت این میکروفن جزو پرفروش تر..

1,230,000 تومان قیمت بدون مالیات: 1,230,000 تومان

میکروفن Neumann  M 147 Tube

میکروفن Neumann M 147 Tube

neuman یا نویمن کمپانی موفق آلمانی است که میکروفن های با کیفیت و درجه ی یک را برای استفاده حرفه ای در استودیوها تولید میکند. میکروفن کاندنسر Neumann  M 147 Tube مدلی است با دیافراگم بزرگ ، که در بیشتراستودیوها طرفدار زیادی دارد.مدل Neumann   M 147 Tube صدا را بسیار صاف و شفاف میگیرد چرا که با الگوی قطبی کاردیوئید در محدوده ی وسیع فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز صدا را به بهترین نحو ضبط میکند . به همین علت این میکروفن جزو پ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن Neumann  M 149 TUBE

میکروفن Neumann M 149 TUBE

neuman یا نویمن کمپانی موفق آلمانی است که میکروفن های با کیفیت و درجه ی یک را برای استفاده حرفه ای در استودیوها تولید میکند. میکروفن کاندنسر NeumannM 149 TUBE مدلی است با دیافراگم بزرگ ، که در بیشتراستودیوها طرفدار زیادی دارد.مدل NeumannM 149 TUBE صدا را بسیار صاف و شفاف میگیرد چرا که با الگوی قطبی کاردیوئید در محدوده ی وسیع فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز صدا را به بهترین نحو ضبط میکند . به همین علت این میکروفن جزو پرفروش ترین میکروفن ه..

5,400,000 تومان قیمت بدون مالیات: 5,400,000 تومان

میکروفن Neumann  TLM 103

میکروفن Neumann TLM 103

neuman یا نویمن کمپانی موفق آلمانی است که میکروفن های با کیفیت و درجه ی یک را برای استفاده حرفه ای در استودیوها تولید میکند. میکروفن کاندنسر Neumann TLM 103 مدلی است با دیافراگم بزرگ ، که در بیشتراستودیوها طرفدار زیادی دارد.مدل NeumannTLM 103 صدا را بسیار صاف و شفاف میگیرد چرا که با الگوی قطبی کاردیوئید در محدوده ی وسیع فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز صدا را به بهترین نحو ضبط میکند . به همین علت این میکروفن جزو پرفروش ترین میکروفن های حر..

12,900,000 تومان قیمت بدون مالیات: 12,900,000 تومان

میکروفن Neumann  TLM 193

میکروفن Neumann TLM 193

آشنایی کوتاه با میکروفن Neumann TLM 193  :  neuman یا نویمن کمپانی موفق آلمانی است که میکروفن های با کیفیت و درجه ی یک را برای استفاده حرفه ای در استودیوها تولید میکند. میکروفن کاندنسر Neumann TLM 193 مدلی است با دیافراگم بزرگ ، که در بیشتراستودیوها طرفدار زیادی دارد.مدل Neumann TLM 193 صدا را بسیار صاف و شفاف میگیرد چرا که با الگوی قطبی کاردیوئید در محدوده ی وسیع فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز صدا را به بهترین نحو ضبط میکن..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن Neumann KMS 104

میکروفن Neumann KMS 104

neuman یا نویمن کمپانی موفق آلمانی است که میکروفن های با کیفیت و درجه ی یک را برای استفاده حرفه ای در استودیوها تولید میکند. میکروفن کاندنسر Neumann  KMS 104 مدلی است با دیافراگم بزرگ ، که در بیشتراستودیوها طرفدار زیادی دارد.مدل Neumann KMS 104 صدا را بسیار صاف و شفاف میگیرد چرا که با الگوی قطبی کاردیوئید در محدوده ی وسیع فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز صدا را به بهترین نحو ضبط میکند . به همین علت این میکروفن جزو پرفروش ترین میکروفن..

5,400,000 تومان قیمت بدون مالیات: 5,400,000 تومان

میکروفن Neumann TLM 107

میکروفن Neumann TLM 107

neuman یا نویمن کمپانی موفق آلمانی است که میکروفن های با کیفیت و درجه ی یک را برای استفاده حرفه ای در استودیوها تولید میکند. میکروفن کاندنسر Neumann TLM 107 مدلی است با دیافراگم بزرگ ، که در بیشتراستودیوها طرفدار زیادی دارد.مدل Neumann TLM 107 صدا را بسیار صاف و شفاف میگیرد چرا که با الگوی قطبی کاردیوئید در محدوده ی وسیع فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز صدا را به بهترین نحو ضبط میکند . به همین علت این میکروفن جزو پرفروش ترین میکروفن های ح..

5,400,000 تومان قیمت بدون مالیات: 5,400,000 تومان

میکروفن Neumann TLM 170 With EA170

میکروفن Neumann TLM 170 With EA170

آشنایی کوتاه با میکروفن Neumann TLM 107 With EA 170  :  neuman یا نویمن کمپانی موفق آلمانی است که میکروفن های با کیفیت و درجه ی یک را برای استفاده حرفه ای در استودیوها تولید میکند. میکروفن کاندنسر Neumann TLM 170 With EA170 مدلی است با دیافراگم بزرگ ، که در بیشتراستودیوها طرفدار زیادی دارد.مدل NeumannTLM 170 With EA170 صدا را بسیار صاف و شفاف میگیرد چرا که با الگوی قطبی کاردیوئید در محدوده ی وسیع فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوه..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن Neumann TLM 49

میکروفن Neumann TLM 49

neuman یا نویمن کمپانی موفق آلمانی است که میکروفن های با کیفیت و درجه ی یک را برای استفاده حرفه ای در استودیوها تولید میکند. میکروفن کاندنسر Neumann TLM 49 مدلی است با دیافراگم بزرگ ، که در بیشتراستودیوها طرفدار زیادی دارد.مدل Neumann TLM 49 صدا را بسیار صاف و شفاف میگیرد چرا که با الگوی قطبی کاردیوئید در محدوده ی وسیع فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز صدا را به بهترین نحو ضبط میکند . به همین علت این میکروفن جزو پرفروش ترین میکروفن های حرف..

16,600,000 تومان قیمت بدون مالیات: 16,600,000 تومان

میکروفن Neumann TLM 67 With EA87

میکروفن Neumann TLM 67 With EA87

neuman یا نویمن کمپانی موفق آلمانی است که میکروفن های با کیفیت و درجه ی یک را برای استفاده حرفه ای در استودیوها تولید میکند. میکروفن کاندنسر Neumann TLM 67 With EA87 مدلی است با دیافراگم بزرگ ، که در بیشتراستودیوها طرفدار زیادی دارد.مدل Neumann  TLM 67 With EA87 صدا را بسیار صاف و شفاف میگیرد چرا که با الگوی قطبی کاردیوئید در محدوده ی وسیع فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز صدا را به بهترین نحو ضبط میکند . به همین علت این میکروفن ..

0 تومان قیمت بدون مالیات: 0 تومان

میکروفن Neumann U 87 Ai

میکروفن Neumann U 87 Ai

neuman یا نویمن کمپانی موفق آلمانی است که میکروفن های با کیفیت و درجه ی یک را برای استفاده حرفه ای در استودیوها تولید میکند. میکروفن کاندنسر Neumann U 87 Ai7 مدلی است با دیافراگم بزرگ ، که در بیشتراستودیوها طرفدار زیادی دارد.مدل Neumann U 87 Ai صدا را بسیار صاف و شفاف میگیرد چرا که با الگوی قطبی کاردیوئید در محدوده ی وسیع فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز صدا را به بهترین نحو ضبط میکند . به همین علت این میکروفن جزو پرفروش ترین میکروفن های ..

22,150,000 تومان قیمت بدون مالیات: 22,150,000 تومان

میکروفن Numann TLM 102

میکروفن Numann TLM 102

neuman یا نویمن کمپانی موفق آلمانی است که میکروفن های با کیفیت و درجه ی یک را برای استفاده حرفه ای در استودیوها تولید میکند. میکروفن کاندنسر Neumann TLM 102 مدلی است با دیافراگم بزرگ ، که در بیشتراستودیوها طرفدار زیادی دارد.مدل Neumann TLM 102 صدا را بسیار صاف و شفاف میگیرد چرا که با الگوی قطبی کاردیوئید در محدوده ی وسیع فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز صدا را به بهترین نحو ضبط میکند . به همین علت این میکروفن جزو پرفروش ترین میکروفن های ح..

6,040,000 تومان قیمت بدون مالیات: 6,040,000 تومان

میکروفن Numann TLM 103

میکروفن Numann TLM 103

neuman یا نویمن کمپانی موفق آلمانی است که میکروفن های با کیفیت و درجه ی یک را برای استفاده حرفه ای در استودیوها تولید میکند. میکروفن کاندنسر Neumann TLM 103 مدلی است با دیافراگم بزرگ ، که در بیشتراستودیوها طرفدار زیادی دارد.مدل Neumann TLM 103 صدا را بسیار صاف و شفاف میگیرد چرا که با الگوی قطبی کاردیوئید در محدوده ی وسیع فرکانسی 20 هرتز تا 20 کیلوهرتز صدا را به بهترین نحو ضبط میکند . به همین علت این میکروفن جزو پرفروش ترین میکروفن های ح..

3,920,000 تومان قیمت بدون مالیات: 3,920,000 تومان

نمايش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)