همکاری با سیب تونز

تمامی افراد متخصص در زمینه ی موسیقی میتوانند مقالات تخصصی خود را به ایمیل sibtons@gmail.com  ارسال نمایند و سایت سیب تونز با شرایط زیر در سایت قرار خواهد داد .

1- مقاله های ارسالی نباید قبلا در هیچ سایتی منتشر شده باشد .

2 - قبل از انتشار در سایت باید به تایید کارشناسان سیب تونز برسد .

3- مقاله ها به صورت رایگان دریافت و با اسم خود نویسنده ی مقاله منتشر خواهد شد .